Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3599/SYT-NVY gửi các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập về việc tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Nội dung chi tiết về việc kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh

Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; triển khai các giải pháp phòng, chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế thành phố, Sở Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đối chiếu thẻ BHYT (Khi làm thủ tục cấp thẻ BHYT cần xem lại nhân thân của chủ thẻ.

Khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 28 Khoản 1 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008 / QH12, bảo đảm đúng người, đúng thẻ; tạo thuận lợi cho việc tổ chức tiếp nhận, khám bệnh, chữa bệnh. người bệnh.

Bộ Y Tế - Tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Bộ Y Tế – Tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Cơ sở khám bệnh chỉ cấp thuốc khi người bệnh đến khám bệnh bảo hiểm y tế; nghiêm cấm việc lập hồ sơ, chứng từ thanh toán bảo hiểm y tế.

Trích xuất và truyền dữ liệu chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bộ Y tế năm 2017 Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2019 đảm bảo dữ liệu chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chính xác với chi phí thực tế và thông tin tại thời điểm của người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám.

Xem ngay: Canxi hữu cơ nhập khẩu từ Pháp

Trách nhiệm của các cơ sở khám chữa bệnh

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh: cải tiến quy trình khám bệnh, chữa bệnh; bố trí số lượng giường bệnh nội trú phù hợp theo điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và khả năng khám bệnh, chữa bệnh. dịch vụ;

+ Phát huy tinh thần siêng năng, tiết kiệm, chống lãng phí chỉ định sử dụng dịch vụ y tế và nằm viện, bảo đảm hiệu quả hợp lý.

Bộ Y tế đề nghị người phụ trách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật bảo hiểm y tế; thường xuyên tự kiểm tra việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại.

Xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy định, xử lý nghiêm minh. Đồng thời, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về sở y tế để được hướng dẫn, giải quyết.

Gọi ngay Hotline: 1900.636.128 nếu cần chúng tôi tư vấn! Altoka hy vọng những thông tin tren có ích cho bạn đọc!